Marja Aaltonen

Forskare

Examen

Agron. AFLic.

E-post

marja.aaltonen@luke.fi

Telephone

+358295326047

Adress

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

IoT övervaktnig for insekt kontroll, IPM-odling: frilands grönsaker, odlingsteknik, organic odling, bekämpningsmedel, cyanobakterier i lantbruket