Heli Viiri

Specialforskare

E-post

heli.viiri@luke.fi

Telephone

+358295323126

Adress

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Sakkunskap

insektskador, invasiva arter, barkborrar, klimatförändring, granbarkborre, skogsentomologi, skogsskada, skogsföryngring, skogs hälsa, snytbagge, plantskador, kvalitetsledningsystem, växtskydd, Skogars hälsa och biologiska mångfald Gruppchef

Nyaste publikationer

Cover image for Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013
Metsä

Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013

Tässä julkaisussa esitetään valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI11) tulokset Suomen metsävaroista ja metsien tilasta. Maastotiedot on kerätty vuosina 2009–2013. Metsien kehitystä tarkastellaan 1920-luvulta lähtien vertailemalla VMI11:n tuloksia aiempien inventointien (VMI1–VMI10) tuloksiin. Julkaisussa esitetään myös VMI11:n menetelmät maastomittausten ja laskentamenetelmien osalta.