Naturresursinstitutets prognosmodell används för första gången – beskriver förändringarna i vargstammen efter stamuppskattningen i mars.

Naturresursinstitutet publicerar årligen en uppskattning av vargstammen. Uppskattningen beskriver vargsituationen i mars det aktuella året. Vargstammen kan dock förändras betydligt under året. Under snöfria perioder är det svårt att få ett lika omfattande material om terrängen som vintertid. Därför har Naturresursinstitutet utvecklat en modell för att prognostisera förändringar i vargstammen från och med april.

Prognosen har gjorts genom en datorsimulation. Simulationen beskriver flockarnas och enskilda vargars rörelser, parens framgångsrika förökning och variationerna i dödligheten efter marsuppskattningen. Prognosen utgår från stamuppskattningen i mars:

Datorsimulationen har tagits fram utifrån finländsk och internationell forskningsinformation och material om vargar med halsband. Vargbiologin avgör modellens basstruktur. Variationerna i valpproduktionen bygger på materialet om vargar med halsband insamlat i Finland och Sverige.

Dödlighetsuppskattningarna bygger på internationella undersökningar, materialet om vargar med halsband och informationen om tidigare variationer i vargstammen i Finland. Det finländska materialet om vargar med halsband har använts för att uppskatta när vargar separerar från sina flockar, hur fort vargar rör sig och hur stora reviren i genomsnitt är.

Foto: Seppo Ronkainen

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne