Naturresursinstitutet samlar in bilder och videor av lodjur tagna med viltkamera för forskningsändamål. Med hjälp av bilderna testar man i synnerhet på fotografier baserad identifiering av lodjur. Med hjälp av videomaterialet kan man samla in observation om lodjurens beteende i forskningssyfte.

Via Lukes tjänst för bilder och videor tagna med viltkamera kan vem som helst skicka in på olika sätt tagna fotografier och videosnuttar av lodjur. För att individerna ska kunna identifieras bör bilderna vara av rätt så god kvalitet, för identifieringen baserar sig på mönstret i pälsen. Den bästa bildvinkeln är från sidan, men om det finns flera bilder, kan man med bilder ur olika vinklar skapa en helhetsbild av mönstret i pälsen. I videomaterialet behöver bildkvaliteten inte vara lika god. Man kan samtidigt sända flera bilder/videor tagna på samma ställe. Om bilderna är tagna på olika ställen, är det bäst att sända dem med separata blanketter, så att den för undersökningen viktiga lokaliseringsinformationen blir korrekt. Lokaliseringsinformationen behövs vid mätning av de inbördes avstånden mellan olika bildobservationer av lodjur.

För att kunna överlåta materialet ska den som sänder in bilden/videon vara den som tagit bilden/videon eller som äger rättigheterna till dem. Bilder och videor utnyttjas endast i forskningssyfte. Bilder och videor överlåts inte till tredje part och de förevisas inte offentligt med undantag av eventuell användning i samband med föredrag som handlar om undersökningen. Den som tagit en bild/video kan i samband med insändandet av materialet uppge, huruvida materialet får användas vid föredrag eller på webbsidor som redogör för resultaten. Då nämns den som tagit bilden eller videon i samband med bilden/videon, om inte fotografen särskilt förbjudit detta.

Bilden uppe på skärmen: Vastavalo