Statistikkalendariet innehåller inventeringar och beståndsberäkningar samt övriga årliga rapporteringar inom Naturresursinstitutets myndighetstjänster. Arbetet inom myndighetstjänsterna görs vanligen på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet.

Preliminär uppskattning av publikationstidpunkterna per grupp: 1. viltinventeringar, 2. fiskinventeringar, 3. skogsinventeringar, 4. växthusgasinventering, 5. jordbruk och övriga:

 

1. Viltinventeringar och beståndsberäkningar Vastuuhenkilö Viikko
Uppskattning av skogsrensstammen i Suomenselkä, pressmeddelande 4.3. Antti Paasivaara 9
Älginventering, uppskattningar av stammens storlek och struktur per förvaltningsområde, pressmeddelande 15.3.2021 Jyrki Pusenius 9
Uppskattning av vildsvinsstammen Mervi Kunnasranta 12
Uppskattning av älgstammen, uppskattningar av stammens storlek och struktur per jaktvårdsförening och beskattningsrekommendationer per älgförvaltningsområde Jyrki Pusenius 11
Uppskattning av vitsvanshjortsstammen, uppskattningar av stammens storlek per älgförvaltningsområde Sami Aikio ja Jyrki Pusenius 11
Uppskattning av skogsrensstammen i Kajanaland, pressmeddelande 16.3. Antti Paasivaara 11
Uppskattning av förekomsten av skogslevande vilt Andreas Lindén 13
Uppskattning av björnstammen Samuli Heikkinen 18
Uppskattning av och prognos för vargstammen Ilpo Kojola, Samu Mäntyniemi 25
Uppskattning av lodjursstammen Katja Holmala 28
Uppskattning av ungproduktionen vid inventering av sädgåsbeståndet Antti Paasivaara 31
Skogshönsens täthet och skogshönsbeståndets struktur (andel ungar), resultat av triangelinventeringar Andreas Lindén 33
Uppskattning av sjöfågelbeståndens status, resultat Hannu Pöysä 33
Uppskattning av ripbeståndet i Norra Lappland Antti Paasivaara 35
Uppskattning av järvstammen Ilpo Kojola 40
Uppskattning av havssälstammen och sälstammens status Mervi Kunnasranta 46
Uppskattning av skogsrenens kalvproduktion i Suomenselkä och Kajanaland Antti Paasivaara 49
2. Fiskinventeringar
Status för yngelproduktionen i havsöringsbestånden Ari Saura 5
Laxfångster i Torne älv Ville Vähä 9
Uppgifter om utplantering enligt fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk Petri Heinimaa, Timo Rauhala, Teuvo Niva 18
Status för laxbestånden i Östersjön och anknytande ICES-rådgivning Tapani Pakarinen 22 (23)
Uppföljningarna av uppvandrande laxar i Tana älv inleds Panu Orell 22 (23)
Uppföljningen av puckellax i Tana älv börjar Panu Orell 23 (25)
Mellanrapport om uppföljningarna av uppvandrande laxar Atso Romakkaniemi, Erkki Jokikokko 26
Status för fiskbestånden i Östersjön Jari Raitaniemi, Joni Tiainen 31
Yngelproduktion i Torne älv och Simo älv Atso Romakkaniemi, Ville Vähä 40
Status för strömming och vassbuk i Östersjön Juha Lilja, Jari Raitaniemi 47
Slutliga resultat av uppföljningen av uppvandrande laxar Atso Romakkaniemi 47
Laxbeståndens status i Tana älv Panu Orell 50 (51)
3. Skogsinventeringar
Fröskördsprognos för skogsträd, pressmeddelande 25.3. Pekka Helenius 13
Konjunkturmeddelande om den skogsbaserade bioekonomin Jari Viitanen 22 (23)
Riksomfattande uppskattning av sorkpopulationen Otso Huitu 25
Uppföljning av granbarkborre Tiina Ylioja, Markus Melin
Konjunkturrapport för den skogsbaserade bioekonomin Jari Viitanen 40 (41)
Resultat av uppföljningen av granbarkborre Tiina Ylioja, Markus Melin
Riksomfattande uppskattning av sorkpopulationen Otso Huitu 43
Uppföljning av barrskogsnunna Markus Melin, Tiina Ylioja
4. Växthusgasinventering (VHGI)
Utsläpp och upptag av växthusgaser inom jordbruket och LULUCF-sektorn 1990–2019 (Statistikcentralen och Naturresursinstitutet) Tarja Tuomainen 11 (19.3.)
Utsläpp och upptag av växthusgaser inom jordbruket och LULUCF-sektorn, snabbestimat 2020 (Statistikcentralen och Naturresursinstitutet) Tarja Tuomainen 21 (27.5.)
Utsläpp och upptag av växthusgaser inom jordbruket och LULUCF-sektorn, preliminära data 2020 (Statistikcentralen och Naturresursinstitutet) Tarja Tuomainen 50 (16.12.)
5. Jordbruk och övriga
Prognos för häggbladlus Erja Huusela-Veistola 4
Utveckling av arrendepriset för åkermark, pressmedelande Arto Latukka 7
Uppföljning av växthälsan via Maatalousinfo Erja Huusela-Veistola 20