Inventeringarna och beståndsberäkningarna hänför sig huvudsakligen till Naturresursinstitutets myndighetsverksamhet på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet.

Blå text i statistikkalendariet är en länk till den beräkning som publicerats 2020.

 

1. Viltinventeringar och beståndsberäkningar Mer information Vecka
Pressmeddelande: Vildsvinsstammen har minskat – i år inleds GPS-märkning för exaktare information Kunnasranta, Mervi 7
Pressmeddelande: Naturresursinstitutet har uppskattat storleken på älgstammen Pusenius, Jyrki 9
Pressmeddelande: Få oväntade förändringar i småviltstammarnas utveckling Linden, Andreas 13
Pressmeddelande: Tillväxten av stammen av vitsvanshjort har avstannat Pusenius, Jyrki 13
Pressmeddelande: Bjönrstammen har ökat Heikkinen, Samuli 18
Pressmedelande: Beståndsberäkning för varg 2020: Antalet vargflockar ökad – i synnerhet i västra Finland Kojola, Ilpo; Mäntyniemi Samu 25
Pressmeddelande: Någon ökning i lodjurstammen Holmala, Katja 28
Pressmedelande: Vilttriangelinventeringen: Skogshönsfåglarnas beståndsutveckling hyfsad – mycket lokal variation Linden, Andreas 33
Pressmedelande: Färre par av de viktigaste jaktbara änderna – bättre ungproduktion än i fjol Pöysä, Hannu 33
Pressmedelande: Beståndet av järv i Finland har ökat – särskilt under den senaste tioårsperioden Kojola, Ilpo 40
Pressmeddelande: Sälbestånden i Östersjön har ökat i jämn takt Kunnasranta, Mervi 46
2. Fiskinventeringar
Pressmeddelande: Utplanteringen av fisk i Enare träsk är i full gång Heinimaa, Petri 27
Pressmedelande: Det blir ett bra lasår i Simo älv, situationen i Torne älv klarnar under början av juli Romakkaniemi, Atso 28
Pressmeddelande: Laxuppföljningen i Tana älv inleds under svåra förhållanden Orell, Panu 46
Pressmedelande: Bestånd, tillstånd och täthet – nya forskningsrön om strömming och vassbuk i Östersjön Lilja, Juha, Raitaniem, Jari 47
Yngelproduktion i Torne älv och Simo älv Romakkaniemi, Atso 50
Östersjölax och havsöring, antal uppvandrande laxar Romakkaniemi, Atso 50
Laxbeståndens status i Tana älv Orell, Panu 51
3. Skogsinventeringar
Pressmeddelande: Björkblomningen är i vår svagare än normalt Hokkanen, Tatu 13
Pressmeddelande: Skogsindustrin klarat corona bättre än många andra branscher trots minskad produktion Viitanen, Jari 23
Pressmeddelande: Små sorkpopulationer i nästan hela Finland Huitu, Otso 25
Pressmeddelande: Återhämtning efter ras – coronapandemin driver fram strukturomvandling inom skogsindustrin Viitanen, Jari 40
Pressmedelande: Viss ökning i antalet granbarkborrar jämfört med tidigare – andra generationens öde beror på oktobervädret Ylioja, Tiina 41
Pressmeddelande: Ökande sorkpopulation i år Huitu, Otso 47
Pressmeddelande: Fortfarande mest barrskogsnunna i Sydvästra Finland Melin, Markus 50
Den riksomfattande skogsinventeringen (VMI), skogsresurskartor Korhonen, Kari T 51
4. Inventering av växthusgaser
Pressmeddelande: Inventering av växthusgaser: Små ändringar i utsläpp och
upptag inom jordbruket och LULUCF-sektorn 2018 jämfört med preliminära resultaten (Statistikcentralen ocn Luke)
Tuomainen, Tarja 11
Pressmeddelande: Snabbestimat av västhusgasinventeringen 2019: Minske skogsavverkning ökade kolsänkan inom LULUCF-sektorn, utsläppen från jordbrukssektorn är oförändrade Tuomainen, Tarja 22
Utsläpp och upptag av växthusgaser inom jordbruket och LULUCF-sektorn, preliminära data (1990–2019) (Statistikcentralen och Naturresursinstitutet) Tuomainen, Tarja 52 (21.12.)
5. Jordbruk och övriga
Pressmeddelande: Utredning: Hantering av nationellt invasiva främmander arter Huusela-Veistola, Erja 23