Växthus utgör förhållanden till säsongodling och året runt produktion av flertal växtarter varav både prydnadsväxter och grönsaker produceras i Finland.

Växthus möjliggör odlingen av växtarter som inte annars överlever i Finska förhållanden. De viktigaste grönsakerna i växthus är tomat, gurka, paprika, olika slags sallatsväxter och örter. Prydnadsväxter är bl. a. lökväxter, snittblommor, krukväxter och sommarblommor.

Foto: Titta Kotilainen

Växthus erbjuder optimala förhållanden för odling av dessa växter. Skörden är jämnare för där finns färre sjukdomar och skadeinsekter samt väderleksförhållanden kan kontrolleras innomhus. Dvs. bevattning, gödsling, konstbelysning, temperatur och luftfuktighet kan justeras enligt växtslag. Tack vare detta, högklassiga varor kan erbjudas till konsumenter.

Naturresursinstitutets speciella utmaningar i forskningen av växthusproduktion inkluderar produktionsmetoder och -tekniker som syftar till välbehållandet av omgivningen. Skördens mängd och kvalitet måste givetvis behållas på hög nivå. Innomhus odling i städer har också utvecklats. Entreprenörer och leverantörer av växthus redskap betjänas ut av Naturresursinstitutets växthusforskning. Trädgårdskonsulenter, handeln och konsumenter behöver också den aktuellaste informationen.

Naturresursinstitutet utvecklar ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara produktionslösningar och nya affärsmodeller, bland annat energieffektiv belysning för året runt odling. Vi även utvecklar odlingssubstrat som bygger på återvinningsmaterialer och förnybara naturresurser. Den senaste affärsmodellen som vi har utvecklat är odling i köpcentra.

Bilden uppe på skärmen: Handelsträdgårdsforbundet rf

Läs också