Inom lönsamhetsbokföringen följer Naturresursinstitutet upp de finska jordbruks- och trädgårdsföretagen utveckling med hjälp av bokföringsmaterial som sammanställs årligen. Naturresursinstitutet räknar ut och publicerar resultaten i tjänsten Ekonomidoktorn. Vi ansvarar för dess verksamhet och datasystem.

Trädgårdsproduktionen får allt större betydelse. Under de kommande åren avser Naturresursinstitutet att fördubbla antalet trädgårdar i lönsamhetsbokföringen.

I materialet om lönsamhetsbokföring ingår trädgårdsföretagens inkomster och utgifter, uppgifter om odling, produktionsmängder, lager, uppgifter om egendom och antal arbetstimmar. Materialen kontrolleras för att upprätthålla kvaliteten.

Foto: Pixabay

Utifrån de företagsvisa resultaten beräknar Naturresursinstitutet genom viktning de offentliga resultaten, den offentliga lönsamheten och prognoserna för de 40 000 största jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland. Prognoser utarbetas separat för varje företag. I prognoserna beaktas förändringar i insats- och produktpriserna, medelskördarna och stöden.

Genom lönsamhetsbokföringssystemet sköter Naturresursinstitutet Finlands lagstadgade skyldighet att leverera företagsmaterial som beskriver lantbruket till EU:s bokföringssystem FADN. FADN (Farm Accountancy Data Network) är en databas för bokföring av lönsamheten inom jordbruket som administreras av EU.

Verksamheten med lönsamhetsbokföring är helt avgiftsfri för gårdarna. Webbtjänsten Ekonomidoktorn erbjuder mångsidiga rapporter och prognoser för trädgårdsproduktion.

Uppgifterna om trädgårdsproduktionens lönsamhet utnyttjas av trädgårdsföretagare. Gårdar som ingår i lönsamhetsbokföringen kan använda de ekonomirapporter som skickas till dem. De kan också utnyttja rapporterna i Naturresursinstitutets tjänst Ekonomidoktorn för uppföljning och planering av ekonomin på sin egen gård.

Rådgivning, undervisning, media, intressebevakning och företag använder resultaten, i synnerhet med hjälp av webbtjänsten Ekonomidoktorn. Lönsamhetsuppgifterna används också inom forskningen kring trädgårdsbranschens lönsamhet.

Av materialet producerar Naturresursinstitutet olika prognoser och simuleringar för lantbruksförvaltningen. Förvaltningen utnyttjar dessa för att till exempel utveckla stödsystem och för olika EU-förhandlingar. EU använder lönsamhetsuppgifterna i datasystemet FADN vid planeringen av jordbrukspolitiken och uppföljningen av politikens effekter.

Bilden uppe på skärmen: Yrjö Tuunanen