Frilandsodling av bär effektiviserar produktionen. Nya odlingsmetoder och odlingssorter säkerställer att produktionen är lönsam.

En tredjedel av alla professionella trädgårdar i Finland är bärgårdar som odlar bär på friland. Växthusproduktionen av bär är liten. De vanligaste odlingsarterna är jordgubbe och svarta vinbär, och hallonproduktionen håller på att öka. Produktionen av röda och vita vinbär, krusbär, havtorn, amerikanska eller trädgårdsblåbär och bäraronia är fortfarande relativt ringa.

punaherukat_pixabay
Foto: Pixabay

Naturresursinstitutet utvecklar professionell bärodling. En säkrare bärproduktion är till nytta för alla konsumenter som gillar bär. Hos de fleråriga bärväxterna utgör sorter som klarar sig i Finlands klimat och ger en skörd av god kvalitet grunden för produktionen. Målet med förädlingen av olika jordgubbsorter är att åstadkomma sorter som klarar sig över vintern och har god motståndskraft mot växtsjukdomar. De ger välsmakande bär som har goda förvaringsegenskaper.

Nya sorter har också lanserats av bland annat vinbär och trädgårdsblåbär. För att säkerställa produktionen av friska plantor upprätthåller Naturresursinstitutet ett kärnväxtmaterial av utvalda växter som rengjorts från skadegörare. Naturresursinstitutet strävar efter att förbättra bärskördens säkerhet, mängd och kvalitet. Även bärproduktionen i s.k. tunnlar utvecklas. Ett ytterligare mål är att utveckla lagringen av bär och förlänga säsongen under vilken konsumenterna har tillgång till färska bär.

Naturresursinstitutet utvecklar produktionsmetoder som gör det möjligt att tillhandahålla högklassiga färska bär som lämpar sig för detaljhandeln. Frysta plantor gör det möjligt att inrikta skörden på en viss tidpunkt, och möjligheterna att producera dem utreds. Naturresursinstitutet undersöker förekomsten av nya växtskadegörare och deras betydelse för bärodlingarna. Målet är att utveckla förebyggandet av dem med odlingsteknik och bekämpningsmetoder. Vi utvecklar även nya metoder för att upptäcka svamp- och virussjukdomar.

 

Bilden uppe på skärmen: Pixabay