Kontakt med natur och växtlighet är viktig för människans välbefinnande och hälsa särskilt i tätbebyggda urbana miljöer.

Växtligheten i grönmiljön skapar ekosystemtjänster som lindrar de olägenheter som den bebyggda miljön medför. Växtligheten kyl ner temperaturen, binder damm, dämpar buller och bidrar till att dagvatten avdunstas. En lyckad grönmiljö grundar sig på härdiga, sunda och lämpliga växtarter för olika platser och på ett lämpligt växtunderlag.

Forskning inom Naturresursinstitutet inriktas på lämplighet av växter för olika användningsändamål i grönmiljön, t.ex. offentliga parker, trafikområden och turistcentrum. Vi utreder vilka växtegenskaper olika arter och stammar har och hur tåliga och sunda de är. Vi utvecklar metoder för anläggning av grönområden, till exempel för perennmattor och gröna tak med vildväxande växter. Vi testar hur lämpliga olika växtunderlagsblandningar är och på vilket sätt återvunnet material skulle användas i växtunderlag. Vi tar reda på vilka växter är de bästa att ge ekosystemtjänster till exempel gällande näringsupptagning I dagvattenhantering.

Vi samlar in, utvärderar och bevarar växter som har anpassat sig till det nordliga klimatet och som utgör ett värdefullt genförråd för produktion av landskapsväxter.  Vi utreder hur man kan förhindra spridning av invasiva främmande växtarter och minska deras risker.

Vårt mål är en ekologiskt hållbar, lättskött och mångsidig grön infrastruktur.

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne