Morötter och andra rotfrukter samt olika sorter av kål, lök och sallad är bland de viktigaste arterna inom frilandsodling av grönsaker.

Naturresursinstitutet undersöker och utvecklar metoder för grönsaksproduktion och produkternas kvalitet. Målet är att hjälpa konsumenterna i Finland att få högklassiga inhemska grönsaker. Dessutom skapar vi lösningar för utmaningar i produktionskedjan, bland annat för effektiv användning av produktionsinsatserna, utnyttjande av biflöden och förnyelse av affärsverksamheten. Vi utvecklar även odlingsmetoderna för ekologisk odling.

Foto: Tapio Tuomela

Forskningen kring frilandsgrönsaker utnyttjas särskilt av grönsaksodlare, förädlare och andra företag i branschen i Finland.

Frilandsgrönsakernas växtskydd är en viktig del av forskningen. Naturresursinstitutet utvecklar integrerade och naturenliga växtskyddsmetoder som kan användas inom odlingen.

Bilden uppe på skärmen: Tapio Tuomela