Varannan finländare plockar bär. Naturresursinstitutet informerar bärplockare med flera prognoser för bärskörden varje sommar och höst.

Arktisk blåbär (Vaccinium myrtillus) är populär ”superfood” även på den internationella marknaden. Foto: Merja Lindroos, Naturresursinstitutet.
Arktisk blåbär (Vaccinium myrtillus) är populär ”superfood” även på den internationella marknaden. Foto: Merja Lindroos, Luke.

År 2015 var ett gott bärår. Skörden av våra ekonomiskt viktigaste skogs- och myrbär uppgick till 64,5 miljoner kilo, vilket är rekord. Av denna mängd plockade utländska plockare cirka 20 procent. Naturbärens ekonomiska värde uppgick till mer än 120 miljoner euro.

Bärskörden påverkas av många faktorer, t.ex. av det föregående årets väder och snötäcke, den innevarande sommarens väder- och vindförhållanden och hur pollineringen lyckas. Även skogsbehandlingen och -vården har inverkan på bärskördarna.

Naturresursinstitutets prognoser för bärskörden bygger på ett nätverk av provrutor som omfattar 150–200 skogsområden och myrar runt om i Finland. Naturresursinstitutet räknar bärens blommor och kart samt mogna bär i provrutorna och informerar om resultaten flera gånger under bärsäsongen.

Många använder skördeprognoserna, och även bärens hälsoeffekter intresserar

Att plocka naturbär är ett viktigt sätt att använda skogarna i Finland. Bärplockning ger ekonomisk nytta. Undersökningar visar dessutom att bärplockning är en av de mest populära friluftsaktiviteterna, näst efter promenader och simning i naturliga vatten.  Prognoserna över bärskörden betjänar bland annat hushållsplockare, bärföretagare, förädlingssektorn och under de senaste åren även aktörer som förmedlar utländska plockare till Finland.

luonnontuotekansi-enNY BROSCHYR: Naturprodukter ger ny fart till bioekonomin i Norra Karelen

Den nya, granna broschyren på 12 sidor berättar bland annat om den kommersiella användningen av naturprodukter, bär- och svampmarknaden, marknaden för naturprodukter, insamlingen av naturprodukter på europeisk nivå, allemansrätten, skördeutsikterna osv.

Non-Wood forest products boosting the North Karelian bioeconomy (på engelska)

 

Bilden uppe på skärmen: Merja Lindroos, Luke.

 

Läs också