Skogsbär och skogssvamp har många fördelaktiga näringsegenskaper. De innehåller bland annat viktiga mineraler och vitaminer. Bär och svampar innehåller också mycket fibrer men har ett lågt energiinnehåll.

Bär har ett lågt energiinnehåll, en god näringssammansättning och mycket fibrer. Därför är de ett viktigt element i en sund kost. Bär ger också mycket polyfenoler som förmodas ha många fördelaktiga effekter på människans välbefinnande.

Polyfenoler, dvs. fenolföreningar, är starka antioxidanter. De kan bland annat förhindra att kolesterol oxideras och omvandlas till en form som gör att den ansamlas i blodkärlens väggar. De förmodas stävja tillväxten av cancerceller, minska uppkomsten av tumörer och bromsa upp inflammations- och allergireaktioner och förökningen av bakterier och virus.

Bild: Erkki Oksanen, Luke
Bild: Erkki Oksanen, Luke

Flera internationella och inhemska undersökningar har konstaterat att förtäring av bär har hälsofrämjande effekter. Enligt undersökningar minskar riklig förtäring av bär risken för metabolt syndrom och typ 2-diabetes. Bär har också en gynnsam inverkan på riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar och de förebygger sannolikt bakterieinfektioner.

Även svamp har en god näringssammansättning. Svampar är särskilt bra som proteinkälla. De har en högre proteinhalt och näringsmässig sammansättning av aminosyror än grönsaker. Svampar innehåller också mycket fibrer. Särskilt karljohansvamp är en bra fiberkälla. Svampar innehåller D- och K-vitaminer samt vitaminer i B-gruppen, såsom folat, niacin, riboflavin, pyridoxin och kobalamin.

I svampar finns dessutom andra bioaktiva föreningar och antioxidanter som kan bland annat aktivera immunsystemet och förebygga cancer.

Mångsidig forskning kring skogsbär och skogssvamp

Målet med forskningen vid Naturresursinstitutet är att utveckla ny affärsverksamhet utifrån naturprodukter som samlas in från skogarna, till exempel bär och svampar, och att producera information som stödjer en hållbar och mångsidig användning av skogarna. Forskningen utreder också hur det är möjligt att säkerställa skogsbärens pollinering.

Naturresursinstitutet undersöker bland annat näringsinnehållet och de bioaktiva föreningarna i skogsbär och skogssvampar. Bioaktiva ämnen kan ha positiva hälsoeffekter. I undersökningar utreds möjligheterna att isolera bioaktiva ämnen från skogsbär och utveckla dem till produkter, till exempel vårdprodukter, näringstillskott och till och med läkemedel.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen / Luke

Läs också