Nya metoder vinner spridning inom mätning av virke och träprodukter. Genom att använda metoder som ger tredimensionell information och bildtolkning av ett nytt slag får man mer exakt information om olika objekt än tidigare.

hakekuorma
Mätning 3D modell av träflis för bestämning volymen. Foto: Jukka Antikainen, Luke.

Naturresursinstitutet undersöker och utvecklar metoder för mätning av trävaror som används som grund inom virkeshandel och entreprenader. Naturresursinstitutets lagstadgade uppgift är att utfärda föreskrifter om de omräkningstal som används vid mätning av virke, till exempel om de koefficienter som ska användas vid omräkning av virkets vikt och volym.

Naturresursinstitutet satsar på forskningen inom nya tekniker för mätning av virke och träprodukter.  De nya metoderna ger nu ännu mer ingående information till exempel om stockarnas former eller flislastbilarnas lastvolymer. Vi undersöker bland annat tillämpningen av icke-invasiva tekniker för mätning av virkets mängd och kvalitets­egen­skaper. Forskningsresultaten används av företag som tillverkar mätutrustningar och av företag i skogsbranschen.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.

Läs också