I skogarna växer utöver ätliga svampar och bär dessutom växter som kan användas som mat, som örter och som medicinalväxter. Bland dessa finns även arter som används inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Halterna av aktiva substanser är höga i växterna som växer i Finlands rena natur och ljusa sommar.

De vilda växternas effekter har påvisats genom forskning

Naturresursinstitutet har i samarbete med företag studerat de aktiva substanserna bland annat i rosenrot, blåbärsskott, enskott, björklöv, rölleka och kåda och möjligheterna att använda växterna i naturprodukter och inom läkemedelsindustrin.

Resin. Photo: Erkki Oksanen, Luke.
Naturharts. Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Forskningen visar att exempelvis antimikrobiellt intrycket av extrakt av rölleka optimeras i ymnig solljus. och kåda i sin tur stoppar tillväxten av nagelsvamp. Kåda och i synnerhet dess hartssyror förebygger energiproduktion och förökning hos infektionsframkallande bakterier. När mikrobiell tillväxt hämmas i ett sår kan kroppens egna försvarsmekanismer fungera mer effektivt.

Det geografiska läget ser ut att ha en inverkan på halterna av aktiva substanser i växterna. Till exempel halterna av fenol- och terpenföreningar i en, halterna av fenolföreningar i blåbärsris och halterna av flavonoidföreningar i björk ökar mot norr. De genomsnittliga halterna i de studerade föreningarna var 1,5–10 gånger högre i norra Lappland än i kustområdet i södra Finland.

Forskning och innovation för utveckling av företagsverksamhet

Forskning i anslutning till industriellt utnyttjande av vilda växter görs ofta i samarbete med företag. Syftet med forskningen är att utveckla nya innovationer utifrån naturprodukter.

I Lappland pågår projektet Voimametsät inom vilket man söker råvaror i naturen för hälsoprodukter och -tjänster. Inom projektet görs bland annat försök att producera sprängticka genom ympning av mycel av sprängticka i björkar, dessutom försöker man odla lingon och effektivisera pollineringen av vilda bär.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Läs också