Ett hållbart skogsbruk förutsätter att skogsträdens frö- och plantproduktion fungerar.

För plantproduktionen och skogsavverkningar behövs ständigt frön av hög kvalitet och lämpligt ursprung. Vid skogsodling används oförädlade frön som erhålls från beståndsinsamlingar och förädlade fröodlingsfrön. Med förädlade odlingsmaterial kan man beroende av trädart öka volymtillväxten jämfört med beståndsfrön.

I Naturresursinstitutets forskning gällande frön och plantor från skogsträd strävar man efter att finna svar på praktiska frågor inom fröförsörjningen och plantproduktionen genom att tillämpa olika vetenskapsgrenar, särskilt växtekologisk och -fysiologisk basforskning.

Viktiga forskningsämnen är bland annat frömognad, kottlagring samt klängnings- och rengöringstekniker för frön. Forskningsämnen inom plantproduktion anknyter till produktionskedjans kostnadseffektivitet och året-runt-plantproduktion med tanke på mekanisering samt växthusteknik och särskilt användningen av led-ljus vid reglering av tillväxten och utvecklingen av skogsträd.

En central del av frölaboratoriets och forskningsträdgårdens verksamhet går även ut på att förankra forskningsinformationen i praktiken. Satsningar på fröförsörjning och plantproduktion betalar sig själv tillbaka: träden växer bättre och även deras kvalitet är bättre i odlingsskogarna.

Bilden uppe på skärmen: Katri Himanen, Luke