Naturresursinstitutet publicerar riksomfattande fröskördsprognoser för tall, gran och björk.

Blomster- och fröskördsprognoserna gynnar särskilt beslutsfattandet inom skogsförnyelse och fröförsörjning. Prognosinformationen kan användas till exempel vid val av skogsförnyelsemetod. Med hjälp av prognoserna kan skogsägare bättre tidsplanera förnyelseavverkningarna och markberedningen så att träden är i stånd att ge en riklig och högklassig fröskörd.

Vid sidan av skogsbruket är även i synnerhet pollenallergikerna intresserade av prognoserna för björkens blomning. På basis av observationer av hanhängen får man en generell bild av hur mycket björkpollen våren eventuellt för med sig. Denna information hjälper bland annat pollenallergiker, läkemedelsindustrin och apoteken att förbereda sig på den kommande pollensäsongen.

Prognostiseringen av barrträdens blomningar och fröskördarna är en process bestående av många skeden. I den utnyttjas såväl modellering som mätningar av fröskördar, som gjorts i årtionden i skogen.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne