Målet med skogsvård och -bruk är att skapa förutsättningar för en aktiv ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och mångsidig användning av skogar.

Rikliga skogsresurser ger en bra grund för varierande skogsanvändning. Skogsresurserna och tillväxten av skogar har ökat stadigt i Finland redan i över 40 år. De mest betydande orsakerna till den ökade tillväxten är skogsvården och en utveckling av skogsbruksmetoderna. Utöver virkesproduktionen kan skogarna även användas på många andra sätt. Samordningen av dessa främjas då man förstår hur skogsbruksåtgärderna inom virkesproduktion påverkar andra former av skogsanvändning.

Skogsvårds- och skogsbruksforskningen vid Naturresursinstitutet producerar information om bland annat hur skogsvårds- och skogsbruksmetoder påverkar utvecklingen av trädbestånden, virkesproduktionen och skogsbrukets lönsamhet samt skogarnas förmåga att binda kol och de olika åtgärdernas miljökonsekvenser. Typiskt för skogsbruket är att effekterna av många åtgärder på utvecklingen av trädbeståndet visar sig först efter en lång tid, ofta upp till flera årtionden. På grund av detta behövs det för framtagning av tillförlitlig information långsiktig forskning och systematiskt insamlad information. Sådan information fås bland annat från långsiktiga skogsbeståndsprover.

Förändringar inom skogsbrukets verksamhetsmiljö ger upphov till nya forskningsfrågor. Vid Naturresursinstitutet bedrivs forskning inom till exempel produktion av och tillgång till förädlade frö- och plantmaterial, mekanisering av plantbeståndsvården och skogarnas förmåga att binda kol. Det behövs snabbt svar på nya frågor. Ett brett och växelverkande samarbete mellan skogsvårds- och skogsbruksforskare och olika aktörer ger redskap för att bedriva en genomslagskraftig forskning.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne