Den riksomfattande skogsinventeringen (VMI) producerar en tidsserie om skogarnas tillstånd i Finland alltsedan 1920-talet. På denna sida har vi samlat några centrala utvecklingstrender. Exemplen utgör endast en del av VMI:s omfattande informationsinnehåll. Mer uttömmande uppgifter finns på Lukes statistiksidor och i VMI:s resultatpublikationer.

Du kan förstora bilden genom att klicka på den.

metsatalousmaan-kehitys-sv

Skogsbruksmarkens utveckling sedan 1920-talet beräknad på Finlands nuvarande areal.

kayttorajoitukset-sv

Användningsbegränsningar för skogsbruksmarken och skogsmarken.

Trädbeståndets volym (miljoner kubikmeter) enligt virkesslag 1921–2013.

lahopuun-keskitilavuus-sv

Genomsnittsvolymen av murken ved (m3/ha) i skogsmarker i södra Finland, norra Finland och hela landet.

polttopuuksi-kelpaava-sv

Mängden död ved som duger som brännved (miljoner kubikmeter) sedan 1930-talet.

ikaluokkien-osuudet-sv

Åldersklassernas andelar (%) av skogsmarkens areal i södra Finland och norra Finland.

puuston-vuotuinen-kasvu-sv

Trädbeståndets årliga tillväxt och avgång (avverkningar och naturlig död).

 

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.
Infografik: VMI-gruppen och Jouni Hyvärinen, Luke.

Läs också