Riksskogstaxeringen (RST) är ett system för uppföljning av skogarna och skogsresurserna. Den ger regional och riksomfattande information om skogsresurserna, markanvändningen och ägarkategorierna, skogens hälsotillstånd, skogens biologiska mångfald samt om koldioxidinbindningen i skogarna och förändringarna i den. Uppgifterna från RST skapar en tidsserie om skogens tillstånd i Finland från 1920-talet fram till idag. För närvarande pågår den trettonde inventeringen.

Utöver detta urval ur de data som ingår i RST finns aktuell information också i Naturresursinstitutets statistiktjänsters Skogsstatistik.

 

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.
02/2021