Av den årliga tillväxten i skogarna avverkas 66 procent i Europa och 70 procent i Finland. Den senaste rapporten om skogarna i Europa visar att skogsresurserna i Europa inte kommer att ta slut på grund av användning.

Rapporten om skogarna i Europa publicerades i oktober 2015 under den sjunde konferensen för skogsministrar i Europa i Madrid.  I rapporten om skogarna i Europa har man samlat uppgifter om skogstillgångar, här är några plock:

  • Skogarna täcker 33 procent av Europa och 73 procent av Finland.
  • I Europa används i genomsnitt 66 procent och i Finland cirka 70 procent av den årliga tillväxten hos trädbeståndet.
  • Ungefär 30 miljoner hektar eller cirka 12 procent av markarealen i Europa har skyddats för att trygga skogarnas biodiversitet. Motsvarande procenttal för Finland är 13.
  • Skogarna i Europa binder cirka 9 procent av utsläppen av växthusgaser i Europa. Skogarna i Finland binder över 40 procent av utsläppen av växthusgaser i Finland.
  • I Finland och Sverige används största andelen förnybar energi från virke per person i Europa.
  • Skogssektorns andel var endast cirka 0,8 procent av bruttonationalprodukten i Europa, men dess andel i Finland är en av de största i Europa, cirka 4 procent.

Luke i en nyckelroll i arbetet med att uppdatera mätare för hållbart skogsbruk

På konferensen för skogsministrar antogs uppdaterade mätare för hållbart skogsbruk, med vilka hållbar användning av skogarna följs upp. Arbetet med att uppdatera mätarna leddes från Naturresursinstitutet.

De uppdaterade mätarna gör det möjligt att bättre än tidigare bland annat bedöma klimatförändringens effekter på skogen och skogarnas kolupptagningsförmåga, betydelsen av skogarnas olika produkter och tjänster samt skogarnas mångfald.

För de europeiska skogarnas del är de mest aktuella temana skogarnas roll i bekämpningen av klimatförändringen, främjande av grön ekonomi samt fler arbetsplatser inom denna på landsbygden, bioekonomi och skapandet av ett kolsnålt samhälle.