Ryssland har världens största virkesresurser, och den ryska skogssektorn utvecklas målmedvetet. För skogsindustriföretag som verkar på den internationella marknaden är det viktigt att följa utvecklingen i Ryssland och hålla sig uppdaterade för att kunna grunda sina beslut på korrekta uppgifter och förbereda sig för förändringar. Utvecklingen i nordvästra Ryssland har också en mer omfattande påverkan på Östersjöområdet, där virkesmarknaden i de olika länderna är nära sammankopplade och förändringar återspeglas i hela området.

Naturresursinstitutets informationstjänst BSRforest tillhandahåller relevanta och viktiga fakta om de mest betydande förändringarna inom skogsbruket, -politiken och -industrin i Ryssland. I avsnittet med statistik över virkesmarknaden i Östersjöområdet finns samlad information om virkesprisernas och virkeshandelsvolymernas utveckling samt virkesprisindex som möjliggör jämförelse av prisutvecklingen i olika länder.

BSRforest – Fakta och nyheter om skogssektorn i Ryssland och virkesmarknaden i Östersjöområdet (på engelska)