Nästan alla finländare (96 %) vistas ute i naturen åtminstone i någon utsträckning under året. I genomsnitt rör sig finländarna utomhus 2–3 gånger i veckan med avsikt röra på sig, koppla av eller uppleva närhet till naturen.

Över hälften av alla finländare promenerar, cyklar, simmar i hav eller sjöar, plockar bär eller njuter av naturen. Två av fem finländare plockar svamp, solar sig på stranden, samlar in småved, åker skidor, ägnar sig åt båtliv eller fiskar. De flesta utomhusaktiviteterna är lika populära bland både landsbygds- och stadsbor.

Foto: Erkki Oksanen, Luke.
Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Fem grupper av friluftsintresserade

Cirka en fjärdedel av alla finländare tillhör en grupp för vilka naturen och kontakten med naturen är viktig.

Den andra gruppen har ett friluftsintresse riktat mot landsbygden. En typisk medlem i denna grupp är en äldre man, som jagar, fiskar, lever stugliv och arbetar i naturen i syfte att vårda den. Gruppen utgör också cirka en fjärdedel av alla friluftsintresserade.

Den tredje gruppen består av relativt unga män, som ägnar sig åt joggning, skidåkning och cykling utomhus.

Den fjärde gruppen, ca en femtedel, består av familjer med friluftsintresse.

En femtedel av alla är passiva med få friluftsintressen och rör sig sällan utomhus.

Friluftsaktiviteterna följs upp vart tionde år

Vart tionde år gör Naturresursinstitutet nationella inventeringar kring rekreation (LVVI) för att följa förändringar i utnyttjandet av naturen.

Den första utredningen av friluftsaktiviteterna gjordes 1998–2000 och den andra 2009–2010.  Resultaten visar exempelvis att pensionärer oftare deltog i fler friluftsaktiviteter 2010 än motsvarande åldersgrupp tio år tidigare.

Undersökningarna samlar in information om finländarnas rekreationsaktiviteter: på vilket sätt och hur mycket ägnar sig finländarna åt motion och annan rekreation i naturen? Naturresursinstitutet forskar också kring fördelarna och effekterna av rekreation i naturen men även kring hur förändringar i miljön påverkar efterfrågan på rekreationsanvändning och naturturism.

Forskningens resultat används bland annat inom planeringen av kommunernas rekreationstjänster och markanvändning. Informationen hjälper också företag i turistbranschen att utveckla tjänsterna och marknadsföringen.

Läs också