Matsäkerheten förverkligas när alla människor under alla tider har möjlighet att skaffa tillräckligt med säker och näringsrik mat i syfte att upprätthålla ett hälsosamt och aktivt liv.

Naturresursinstitutet deltar i utvecklingen av jordbruket och livsmedelsförädlingen i utvecklingsländerna. Enligt FAO finns det i världen över 795 miljoner människor som lider av hungersnöd på grund av att matsäkerheten inte förverkligas. Å andra sidan finns det på jordklotet sannolikt mångdubbelt fler människor som inte äter eller inte har en möjlighet att äta säker mat. Följderna kan vara många, allt från matförgiftningar till medfödda symtom orsakade av brist och skadliga ämnen eller kroniska sjukdomar som bryter ut i ett senare skede.

Arbete för att utveckla matsäkerheten görs i samarbete med lokala och internationella universitet, forskningsanstalter, rådgivningsorganisationer, myndigheter och odlare. Forskningsarbetet som har siktet inställt på utveckling satsar även på en ökning av den lokala kapaciteten för att utvecklingen ska fortsätta så bra som möjligt även efter att enskilda projekt har slutförts.

Vi skulle kunna producera tillräckligt med säkert mat åt alla, ifall vi fick produktionskedjan att fungera felfritt i såväl utvecklings- som industrialiserade länder.

Bilden uppe på skärmen: Mila Sell / Luke