Människans förväntade livslängd har påverkats av medicinvetenskapens utveckling, men också av matens och kostens kvalitet. Finländarnas förväntade livslängd har blivit längre under de senaste hundra åren, men samtidigt har livsstilssjukdomar blivit vanligare.

Enligt den rådande uppfattningen ska människan inte bara få nödvändiga näringsämnen från sin kost utan också bioaktiva föreningar av många slag och uppenbarligen även mikrober.

Naturresursinstitutet undersöker produktionen, kvaliteten och näringsvärdet av vegetabiliska och animaliska livsmedelsråvaror samt förekomsten av bioaktiva föreningar och möjligheterna att bevara deras egenskaper i livsmedelsprocesserna.

Med hjälp av forskningsresultaten kan man optimera produktionen av vegetabiliska och animaliska livsmedels- och läkemedelsråvaror på så sätt att vi får så mycket önskade näringsämnen och bioaktiva föreningar som möjligt med så små miljökonsekvenser som möjligt.

Läs också