En ansvarsfull livsmedelskedja omfattar såväl människornas, djurens som miljöns välmående, hälsa och ekonomi.  För att livsmedelsproduktionen ska kunna vara ansvarsfull måste de olika aktörerna i samhället ha kunskap om och insikt i ansvarsfulla val.

Naturresursinstitutet producerar information om betydelsen av och mätare för ansvarsfullhet bland annat för de olika aktörerna i livsmedelskedjan, exempelvis företagen, intressentgrupperna och konsumenterna. Naturresursinstitutet erbjuder aktörerna även information om olika sätt att utveckla ansvarsfullheten i de olika faserna av kedjan och hur man genom dessa åtgärder kan främja konsumenternas ansvarsfulla val. Undersökt information är en förutsättning för ansvarsfulla åtgärder och val.

Målet är att skapa en kunskapsbas som understöder ansvarsfulla val och arbetet med företagsansvar. Detta i sin tur understöder målen för en hållbar utveckling som hänför sig till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hos konsumtion och näringsverksamhet.