Förändringen i gårdsstrukturen i Finland har varit snabb under vårt medlemskap i EU och antalet gårdar har minskat med 41 procent under perioden 1995–2014. Primärproduktionsföretagen inom jordbruket växer i storlek och andra småföretag med flera näringsgrenar ökar i antal. Prisfluktuationerna på marknaden för jordbruksprodukter har ökat märkbart.

Det blir allt viktigare att följa med förändringarna i omvärlden.

Forskning i samarbete med företagarna och rådgivningen

Naturresurscentralen kartlägger och analyserar företagens behov av att utveckla affärsverksamheten. Samtidigt granskas förändringarna i omvärlden, bland annat på marknaden och i politiken.

Med hjälp av forskningen utvecklas gårdarnas ekonomi och produktion. Samhällets och konsumenternas föränderliga behov samt politiken som styr affärsverksamheten beaktas i en bredare omfattning. Till stöd för beslutsfattandet på gårdarna och hos ledningen i företag med flera näringsgrenar utvecklas även analytiska, men lättanvända och -tolkade verktyg.