Naturresursinstitutet arbetar mångsidigt för att främja en högklassig och ansvarsfull svinköttsproduktion. År 2015 producerades i Finland 192 miljoner kilo svinkött, vilket är nästan hälften av hela köttproduktionen. Under de senaste åren har antalet svingårdar minskat men gårdarnas genomsnittsstorlek har ökat.

Naturresursinstitutets svinundersökning har ett omfattande samarbete med kött- och foderindustrin, rådgivningen, undervisningen och förvaltningen. Forskningen fokuserar på svinens (suggor, smågrisar och slaktsvin) utfodring och näringsbehov, välbefinnande, hälsa och produktionens miljökonsekvenser, köttets kvalitet samt produktionens lönsamhet.

Fodervärdearbetet är en viktig uppgift för forskningen. Uppgifterna om fodrets sammansättning och utfodringsrekommendationerna måste uppdateras eftersom svinaveln producerar djur som växer snabbare, vilkas foderutnyttjande är bättre och som har allt lägre fetthalt. Med hjälp av utfodringsrekommendationerna förbättras produktionens lönsamhet och minskas de skadliga miljökonsekvenserna.

Vid utfodringen av svin utnyttjas sidoströmmar från stärkelse-, etanol- och mejeriindustrin. Ett av Naturresursinstitutets forskningsområden är att komplettera dessa sidoströmmar med andra råvaror för att få fram foder som uppfyller djurets behov.

Nya proteinkällor behövs

Naturresursinstitutet forskar i nya inhemska råvaror som kan förbättra proteinsjälvförsörjningen i utfodringen och minska beroendet av importerad soja. Nya proteinkällor söks i livsmedelsindustrins sidoströmmar samt i nya eller mindre använda råvaror såsom bondböna och andra baljväxter, ensilage, insekter samt musslor.

Forskningen i näring för svin hör även ihop med forskningen i djurens beteende och välbefinnande. Naturresursinstitutet deltar i ett omfattande projekt som kallas PROHEALTH-EU. Inom detta projekt utreder man hur djurmaterialet och utfodringen påverkar utvecklingen av klövsjukdomar.