I Finland produceras cirka 80 miljoner kilo nötkött årligen. Över 80 procent av det finländska nötköttet kommer ut på marknaden som en biprodukt av mjölkproduktionen genom de kalvar som blir över vid produktionen och avlägsnade kor. Resten av produktionen täcks av köttrasdjur som uppföds för nötköttsproduktion.

Vårt lands nordliga läge och korta växtperiod hämmar odlingen av vallväxter och produktionen av betesfoder mindre än de flesta övriga åkeranvändningssätten. Det lönar sig att förädla vallgräs till mjölk och nötkött för att upprätthålla självförsörjningen inom vår livsmedelsproduktion.

Utvecklingsarbetet omfattar hela produktionskedjan

Naturresursinstitutet forskar helhetsmässigt i nötköttsproduktionen, från utfodring och miljökonsekvenser till djurens välbefinnande. Hela produktionskedjan studeras.

Nötköttsproduktionens kontinuitet förutsätter lönsam produktion i en ständigt föränderlig omvärld. I försök med jordbruksgrödor forskar Naturresursinstitutet i produktionsteknik för foderodling och uppdaterar konkurrenskraften hos växtarterna och särskilt hos nya växtsorter. Genom försök med utfodring undersöks hur näringsämnena i fodret utnyttjas. I samband med individprövning kan djurens beteende och välbefinnande studeras via formbundna uppföljningar och mätningar och vid behov även med videofilmning.

Resultaten används i rekommendationer med vilka produktionsarrangemangen utvecklas, de skadliga miljökonsekvenserna av produktionen minskas samt produktionens lönsamhet förbättras. Resultaten införs som en del i gårdsmodellen för nötköttsproduktion. Gårdsmodellen har tagits fram i forskningen och är uppbyggd för finländska förhållanden.