Finland är ett mjölkland. I Finland är mjölkkonsumtionen per person störst i hela världen, 361 kilo per år. Mjölkproduktionen är den enskilt viktigaste näringsgrenen på landsbygden, den håller landsbygden bebodd och levande.

I slutet av 2015 fanns det i Finland cirka 7 900 gårdar som levererade mjölk till mejerierna. En finländsk mjölkgård har i genomsnitt 36 kor, men en snabb strukturomvandling pågår och antalet mjölkgårdar minskar och deras storlek ökar. Genetiskt håller den finländska boskapen hög klass och den genomsnittliga mjölkproduktionen per ko var cirka 8 200 kilo 2014.

Forskningsfältet för mjölkproduktion är stort

Mjölkproduktionen har en nära koppling till nötköttsproduktionen eftersom över 85 procent av det finländska nötköttet produceras som en ”biprodukt” till mjölkproduktionen. Mjölkkornas tjurkalvar föds upp för köttproduktion och även de mjölkkor som inte längre mjölkar blir till kött.

Naturresursinstitutet bedriver omfattande forskning inom olika delområden av mjölkproduktionen, till exempel foderproduktion, utfodring, avel, skötsel, miljökonsekvenser, livsmedelsanvändning, ekonomi och företagande.