I Finland produceras årligen cirka 67 miljoner ägg och cirka 9 miljoner kilo kött av fjäderfä. Merparten av den här produktionen konsumeras hos oss. År 2014 var graden av självförsörjning för fjäderfäkött nästan 90 procent och för ägg över 110 procent.

Antalet fjäderfägårdar i Finland uppgår till cirka 400. Produktionen av fjäderfä för slakt har koncentrerats till regionerna Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Birkaland i närheten av slakterierna. Äggproduktion finns i hela Finland.

I Finland har man infört olika, nya uppfödningsmetoder vid sidan av vanlig och ekologisk produktion, till exempel free range-äggproduktion och utekalkoner. Även produktionen av ekologiskt broilerkött börjar långsamt komma igång efter en lång paus.

Friskare fåglar genom forskning

Naturresursinstitutets forskning i fjäderfän fokuserar särskilt på en förbättring av fåglarnas hälsa och välbefinnande, nya foderråvaror och gårdarnas ökande automation.

Genom individprövning studeras hur utnyttjandet av näringsämnena i fodret kan effektiviseras via metoderna för utfodring. Med hjälp av mätningar och videouppföljning kan fåglarnas tillväxt, produktionsresultat, kvalitet, välbefinnande och beteende observeras.

Utifrån forskningsresultaten kan fåglarnas hälsa förbättras och produktionen ökas samt nya metoder, arbetssätt eller foderråvaror introduceras.