Husdjuren omvandlar foder till mervärdesprodukter såsom mjölk, kött och ägg. En balanserad utfodring främjar djurens välbefinnande, förbättrar husdjursproduktionens ekonomiska resultat och effektiviserar användningen av näringsämnen så att även miljökonsekvenserna av produktionen minskar.

Finlands självförsörjning vad gäller kompletteringsfoder som innehåller rikligt med protein är endast cirka 15 procent, eftersom vi använder mycket importerat soja- och rapsbaserat foder. Forskningen strävar bland annat efter att förbättra proteinsjälvförsörjningen.

Mest äts vallfoder

Styrkan hos idisslarna dvs. kor och får är deras förmåga att äta fiberhaltigt vallfoder. Finland har långa traditioner i ensilering av vallfoder eftersom A.I. Virtanen tilldelades Nobelpriset i kemi för detta 1945.

Naturresursinstitutet bygger vidare på traditionen av forskning i gräsensilering men bedriver också mångsidig forskning inom produktion, användning och sidoströmmar av foder för olika husdjursarter.

Fodertabeller och utfodringsrekommendationer är viktiga för hela näringen

Fodervärdena är väsentliga som grund för prissättningen av foder och utgångsdata för planeringen av utfodring av husdjur. Utfodringen påverkar även djurprodukternas kvalitet som näring för människan.

Syftet med Naturresursinstitutets fodervärdearbete är att beskriva fodrens relativa produktionsinverkan så korrekt som möjligt. Enligt foderlagen ska de energi- och proteinvärden som anges för foder och foderblandningar baseras på de beräkningsgrunder som Naturresursinstitutet publicerar.