Växtgenresursprogrammet samordnar och sköter om att genetiskt värdefulla vegetativa samlingar bevaras för framtida behov. Samlingarna kompletteras i mån av möjlighet. Naturresursinstitutet är den huvudsakliga förvaringsplatsen för växtgenetiska resurser som förvaras vegetativt.

Förvaringen organiseras av fyra nationella arbetsgrupper:

  • Växter för grönbyggnad
  • Frukter och bär
  • Grönsaker, örter och medicinalväxter
  • Åkerväxter

Finska fröförökade växtgenresurser och potatis förvaras i Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Säkerhetskopior av fröna finns i ett säkerhetsvalv i Svalbard (Global Seed Vault).

Målet är att varje art bevaras äkta och livsduglig

Vid förvaringen av växtgenetiska resurser är det viktigt att ta hänsyn till de olika arternas förökningsbiologi så att varje art, linje eller lantras kan förvaras som ett genetiskt genuint och livsdugligt prov. Det gäller också att tänka på säkerhetsaspekterna vid valet av förvaringsmetoder. Förvaringsmetoderna kan indelas exempelvis på följande sätt:

Ex situ-förvaring innebär att växtgenetiska resurser förvaras på annat håll än i deras naturliga miljö. Till exempel förvaring av frön i genbankernas frysanläggningar eller mikropropagerade växter i provrör (in vitro) är ex situ-förvaring. Även det nationella växtgenresursprogrammets åker- och fältgenbanker är ex situ-samlingar. Frysförvaring, dvs. kryoförvaring, är en lämplig metod för säkerhetsförvaring av vegetativt förökade arter, t.ex. hallon.

In situ-förvaring innebär att växtgenetiska resurser förvaras i deras naturliga miljö eller i miljöer där de utvecklat sina specialegenskaper. Till exempel naturliga bestånd av våra gräsväxter skulle vid sidan av ex situ-förvaring också kunna förvaras på deras naturliga växtplatser på både vårdade och naturliga ängar. Då vidareutvecklas deras populationer under varierande urvalstryck. In situ-förvaring omfattar även odlingsskydd av lantsorter av spannmål (on farm-förvaring) och förvaring av trädgårdsväxter i köksträdgårdar (on garden-förvaring).

Bilden uppe på skärmen: Yrjö Tuunanen