Naturresursinstitutet planterar våren 2016 ut cirka 120 000 ettåriga yngel av havsöring, lax och insjölax samt cirka 301 000 vandringsyngel av lax, havsöring, insjööring och insjölax. Syftet med utplanteringarna är att bevara och stimulera utrotningshotade fiskbestånd. Av all yngel av lax (164 500), insjööring (10 000) och havsöring har största delen (86 500) märkts med ett klipp i fettfenan.

Bottenhavet, Skärgårdshavet och Finska viken, april–maj:

 • vandringsyngel av lax 129 500 st.
 • älvyngel av havsöring 50 000 st. och vandringsyngel av havsöring 22 500 st.

Vuoksens avrinningsområde, maj:

 • älvyngel av Saimens insjölax 10 000 st. och vandringsyngel av Saimens insjölax 105 000 st.

Kymmene älvs avrinningsområde, Rautalampi stråten, maj:

 • vandringsyngel av insjööring från Rautalampi stråten 10 000 st.

Bottenviken, maj:

 • älvyngel av lax 20 000 st. och vandringsyngel av lax 15 000 st.
 • älvyngel av havsöring 40 000 st. och vandringsyngel av havsöring 19 000 st.

Utplanteringarna baserar sig på ett resultatavtal som ingåtts med jord- och skogsbruksministeriet. Ynglen har producerats genom kontraktsodling i privata fiskodlingsanläggningar. Anskaffningen av yngel har konkurrensutsatts sedan 1999. All yngel har odlats av rom från Naturresursinstitutet. De årliga mängderna utplanteringar av olika fiskarter och fiskbestånd varierar enligt hur odlingen lyckas. Värdet på ynglen som ska utplanteras är cirka 470 000 euro.

Noggrannare uppgifter om utplanteringstider och -mängder

Utplantering av lax- och havsöring i Bottenhavet och Skärgårdshavet

Naturresursinstitutets utplanteringar riktas till älvområden och älvmynningar och man strävar efter att där stärka fortplantningen av lax och de extremt utrotningshotade bestånden av havsöring i naturen.

Kumo älv (12.5)

 • 66 500 vandringsyngel av lax från Torneälven

Aura å (13.5)

 •  13 300 vandringsyngel av lax från Torneälven

Sastmola å (9.5)

 • 20 000 älvyngel från Storå

Storå-Lappfjärds å (börjar 10.5)

 • 30 000 älvyngel av havsöring från Storå
 • 13 000 vandringsyngel av havsöring från Storå

Utplantering av lax- och havsöring i Finska viken

Naturresursinstitutets utplanteringar riktas till älvområden och älvmynningar och man strävar efter att där stärka fortplantningen av lax och de extremt utrotningshotade bestånden av havsöring i naturen.

Ingarskila å (18–19.4)

 • 9 500 vandringsyngel av havsöring från Ingarskila å

Svartå å (9.5)

 • 5 000 vandringsyngel av nevalax

Kymmene älv (9.5 och 11.5)

 • 44 500 vandringsyngel av nevalax

Utplantering av lax- och havsöringsbestånd i Bottenviken i stimulanssyfte

Naturresursinstitutet planterar ut yngel av lax och den extremt utrotningshotade havsöringen i älvar som rinner ut i Bottenviken i maj för att stimulera och stärka beståndens fortplantning i naturen.

Perho å (börjar 11.5)

 • 5 000 älvyngel av havsöring från Lestijoki
 • 9 500 vandringsyngel av havsöring från Lestijoki

Lestijoki (börjar 11.5)

 • 15 000 älvyngel av havsöring från Lestijoki
 • 9 500 vandringsyngel av havsöring från Lestijoki

Kiminge älv (17.5 och 19.5)

 • 20 000 älvyngel av lax från Ijo älv
 • 15 000 vandringsyngel av lax från Ijo älv
 • 20 000 älvyngel av havsöring från Ijo älv

Utplantering av insjölax i insjöar

Med Naturresursinstitutets utplanteringar skyddas bevarandet av mångfalden hos den extremt utrotningshotade insjölaxen i Saimen.

Pielis älv (16.5 och 17.5)

 • 95 000 vandringsyngel av insjölax

Lieksa älv (12.5 och 18.5)

 • 10 000 älvyngel av insjölax
 • 10 000 vandringsyngel av insjölax

Utplantering av insjööring i insjöar

Med Naturresursinstitutets utplanteringar skyddas bevarandet av mångfalden hos den ytterst utrotningshotade insjööringen från Rautalampi stråten.

Rautalammen Konnekoski (10.5)

 • 10 000 vandringsyngel av insjööring

Bilden uppe på skärmen: Juha-Pekka Turkka