Som grund till vården av laxbestånd och regleringen av fisket behövs uppgifter om mängden av lax som stiger upp för att leka samt om tidpunkten för lekvandringen. Naturresursinstitutet följer laxvandringen i Torne och Simo älvar med ekolod årligen från slutet av maj till slutet av augusti. Då uppdateras graferna nedan så snabbt som möjligt.

Uppföljningsplatserna finns vid Torne älv i närheten av polcirkeln i Kattilakoski och vid Simo älv i närheten av bron på riksväg 4. Ekolodarna producerar en slags videobild på undervattensobjekt så att fisken kan räknas på ekolodets skärm. Med ekolodet kan man iaktta fiskar i storlek med lax ända ner på nästan hundra meters djup.

Torne älv

Under sommarmånaderna uppdateras uppföljningsdata i graferna minst en gång i veckan. Identifieringen av lax till skillnad från andra fiskarter är preliminär. Under en sträcka på 15–20 meter på det djupaste stället i flodfåran når ekolodet inte botten, och de fiskar som vandrat där saknas i graferna.

Simo älv

Under sommarmånaderna uppdateras uppföljningsuppgifterna i graferna nästan dagligen. Identifieringen av lax till skillnad från andra fiskarter är preliminär. Identifieringen av små laxar (som vanligtvis är 50–65 cm långa) är svårt i Simo älv och deras mängder bedöms årligen först på hösten när man går igenom hela ekolodsmaterialet. För att underlätta jämförelsen mellan åren innehåller inte graferna antalet små laxar.