Gyrodactylus salaris är en cirka 0,5 mm lång parasit som lever på laxens hud och fenor. Den kan inte upptäckas med blotta ögat. G. salaris kan också leva och föröka sig på fiskar av andra arter. Parasiten förekommer naturligt i vattendrag som utmynnar i Östersjön. G. salaris är vanlig bland annat hos laxyngel i Torne älvs avrinningsområde. Parasiten har inte konstaterats orsaka synliga skador eller dödlighet för dessa yngel.

På 1970-talet transporterades parasiten Gyrodactylus salaris med fisktransporter till Norge. Genom utplanteringar släpptes infekterade laxyngel ut i flera laxälvar. Parasiten har orsakat stor dödlighet bland älvyngel i de norska laxälvarna och gjort att laxbestånden i över 40 älvar har kollapsat. Orsaken anses vara att laxbestånden i älvar som utmynnar i Atlanten inte har motståndskraft mot stora förekomster av G. salaris.

På grund av bristen på motståndskraft är det av största vikt att G. salaris inte sprids till Tana älv och Nejdenälven. För att förhindra spridningen är all utplantering av fisk eller överföring av levande eller döda fiskar från andra avrinningsområden absolut förbjuden. Båtar och kanoter samt fiskeredskap och tillbehör, till exempel rullar, spön, beten, håvar, stövlar, vadbyxor och rensningsverktyg,  som kommer från andra avrinningsområden till Tena älvs och Nejdenälvens områden, ska torkas och desinficeras helt innan de används. G. salaris kan leva flera dagar utan en värdfisk. Därför kan parasiten spridas enbart med förmedling av vatten eller fuktiga fiskeredskap. På älvavsnitt på Norges sida är desinfektion av fiskeredskap obligatorisk.

Naturresursinstitutet samlar årligen in yngelprover från Tena älvs och Nejdenälvens vattenområden för att utreda eventuell förekomst av laxparasiten G. salaris. Tills vidare har alla analyserade prover varit rena.

Bilden uppe på skärmen: Panu Orell