Simo älv är vid sidan av Torne älv Finlands andra laxälv på Östersjösidan som har ett eget laxbestånd som förökar sig naturligt. Mängden vandringsyngel som kläckts i naturen och vandrar från Simo älv till havet har minskat från toppåren i 2000-talets början men är klart större än på 1980- och 1990-talet. Den ökande mängden stigande lax i Simo älv har också ökat intresset för fiske i älven.

Antalet vandringsyngel som kläcks i naturen och vandrar från Simo älv till havet har under de senaste åren varit 20 000–40 000 individer. Det är klart mindre än i början av 2000-talet och dessutom betydligt under den tidigare uppskattade potentiella nivån på 75 000 smolt.

Regleringen av fisket har haft en central betydelse för den återhämtning av det naturliga laxbeståndet i Simo och Torne älvar som observerats från och med 1990-talets senare hälft. I älven har också tidigare gjorts stödutplanteringar och iståndsatts forsar.

Forskningen hjälper vid planeringen av vården av laxbeståndet

Laxbeståndet i Simo älv har varit föremål för undersökning sedan 1970-talets början. Naturresursinstitutet uppskattar laxens yngeltäthet, mängden i naturen kläckta vandringsyngel, dvs. smolt, som vandrar från älven till havet samt antalet laxar som fångats i älven.

Forskningens resultat används för att bedöma behovet av reglering av laxfisket i Östersjön och i Simo älv. Informationen utnyttjas bland annat av Internationella havsforskningsrådet (ICES), Europeiska kommissionen samt fiskeriförvaltningarna i Finland och Sverige.