Neidenälven är tillsammans med Tana älv en av Finlands och Norges viktigaste laxälvar och ett populärt mål för fritidsfiske. Neidenälven är en av Finlands få naturliga laxälvar och det är inte tillåtet att utplantera fiskar i älven.

Laxen i Neidenälven är föremål för starkt fiske. Lax fångas vid norska kusten, i Neidenfjorden och längs Neidenälven i både Norge och Finland. På grund av Neidenälvens internationella karaktär regleras laxfisket med ett gemensamt fiskeavtal mellan Finland och Norge.

Storleken av laxbeståndet i Neidenälven och laxfångsterna i älven varierar kraftigt från år till år, men ingen betydande långsiktig ökande eller minskande utveckling har observerats. Enligt uppskattning är laxens yngelproduktion dock klart mindre än potentialen, särskilt i den del av älven som ligger i Finland. Målet med regleringen av fisket är att öka de lekande laxbestånden på lång sikt.

Undersökningar och uppföljningar

Grundläggande uppföljning av laxbeståndet i Neidenälven görs varje år. Information som Naturresursinstitutet producerar används att bedöma behovet av reglering av laxfisket och för planering av vården av vandringsfiskbestånden i älven. Informationen används bland annat av skyddsorganisationen för lax i Nordatlanten (NASCO) och av Internationella havsforskningsrådet (ICES). Viktiga uppföljningar i Neidenälven är fiske- och fångststatistik, bedömning av älvyngeltätheten med elfiske, utredning av de stigande laxarnas storleks- och åldersstruktur och ursprung (vildlax eller odlad lax) samt insamling av yngelprov för att utreda eventuell förekomst av parasiten Gyrodactylus salaris.

Bilden uppe på skärmen: Panu Orell/Luke