Till Finland importeras märkbart mer fisk än vad man här producerar eller fiskar. Två tredjedelar av de laxfiskar som äts i Finland har odlats utomlands, närmast i Norge och Sverige.

Ute i världen har fiskodlingen vuxit med cirka två miljarder kilo årligen. År 2015 passerade fiskodlingen för första gången produktionen av nötkött i världen i fråga om produktionsmängden.

Inhemskt odlad fisk är ett hälsosamt och tryggt val

Av den matfisk som föds upp i Finland består nästan 95 procent av regnbågslax. Fettsammansättningen i odlad regnbågslax är god och halten av främmande ämnen liten. Genom samarbete mellan fiskodlingsaktörer och Naturresursinstitutet kan den inhemska produktionen skräddarsys så att den ännu bättre svarar mot de behov som finns inom förädling och bland konsumenterna.

I Finland produceras cirka hälften av matfisken på Åland. Man försöker göra produktionen av matfisk mångsidigare, och Luke forskar bland annat i möjligheterna att i Finland odla en fiskart som kommer från Ryssland, nämligen vitlax.

Miljökonsekvenserna av fiskodling har minskat märkbart

Näringsutsläpp från fiskodling kan orsaka lokal övergödning. Den totala belastningen har emellertid minskat med cirka 70 procent sedan början av 1990-talet till följd av att i synnerhet utfodringstekniken har förbättrats och fodret utvecklats. Fiskodlingens andel av den fosforbelastning som människors verksamhet förorsakar på fastlandet är en dryg procent och kvävebelastningen en dryg halv procent.

Odlingen av matfisk styrs med hjälp av ett nationellt styrningsprogram för vattenbruk till vattenområden som är lämpliga för beståndet med tanke på miljön och andra funktioner, såsom sommarstugevistelse. Utgångspunkten är att den nya fiskodlingsproduktionen inte får äventyra de miljömål som ställts upp för vatten- och havsvård. Tillväxtmöjligheter ses i synnerhet på öppna havet i Bottniska viken.

Luke forskar i synnerhet i fiskodling i cirkulerande vatten och på öppna havet samt i nya typer av fiskfoder. Luke producerar dessutom statistisk data om vattenbruk. Både fiskodlingsnäringen och fiskenärings- och miljömyndigheterna behöver uppgifter om fiskodling. Med hjälp av uppgifterna kan man utveckla odlingsmetoderna, företagsverksamhetens lönsamhet och kontrollen av miljökonsekvenser.

Bilden i övre kanten: Markus Kankainen / Luke

Läs också