Fiskar föds upp både som livsmedel och för att planteras ut i vattendrag. Luke undersöker och utvecklar båda formerna av fiskodling.

Av den matfisk som föds upp i Finland består nästan 95 procent av regnbågslax. Inhemskt odlad fisk är ett hälsosamt och tryggt val för konsumenten. Enligt rekommendationerna lönar det sig att äta mångsidig mat och kombinera denna med odlad fisk och naturfisk.

Produktionen av matfisk baserar sig till stor del på produktionen av rom och uppfödning av yngel från urvalsförädlade fiskarter. Luke svarar för och utvecklar program för förädling av regnbågslax och sik. Genom urvalsförädling produceras förstklassigt odlingsmaterial – rom, fiskyngel och moderfiskar – för fiskodling. Över 80 procent av den regnbågslax som säljs i Finland som inhemsk har sitt ursprung i Lukes program för fiskförädling.

Odling av matfisk i cirkulerande vatten och på öppna havet är nya, centrala forskningsobjekt för Naturresursinstitutets forskning i vattenbruk. Dessutom fortsätter Luke att fokusera på forskning i nya sorter av fiskfoder och odlingsarter som gör produktionen av matfisk mångsidigare.

Arbete för bevarande av utrotningshotade fiskarter

För utplantering av fisk används rom som producerats via moderfisk eller skaffats av moderfisk i naturen från utrotningshotade och stagnerande fiskarter och av denna odlad yngel i olika åldrar. Med hjälp av Lukes uppfödning av moderfisk bevaras utrotningshotade fiskarter och -bestånd samt produceras rom för fortsatt odling och utplantering.

Hur väl utplanteringen av yngel har lyckats undersöks med hjälp av undersökningar genom märkning, och odlingsmetoderna utvecklas. Luke producerar även statistiska data om vattenbruk och utplantering.

Uppgifterna är till nytta för såväl fiskeodlingsnäringen, fiskerinärings- och miljömyndigheterna, organisationer som äger och sköter fiskevatten, som också konsumenter och hobbyfiskare. Med hjälp av dessa uppgifter kan man utveckla odlingsmetoderna, lönsamheten för företagsverksamheten och utplanteringsverksamheten, kontrollen av miljöverkningar och förbättra fiskbeståndens tillstånd och fiskfångsterna.

Bild i övre kanten: Lukes bildarkiv

Läs också