Fjäll, ben och otoliter används för åldersbestämning av fisk. Tillväxtzonerna (årsringarna) som kan urskiljas från dessa förbeningar har använts för att beräkna fiskars ålder i över hundra år. Naturresursinstitutet utvecklar mera tillförlitliga åldersbestämningsmetoder för fisk och främjar användningen av förbeningarna för andra forskningsändamål.

På Naturresursinstitutet utvecklar man mera tillförlitliga och snabba metoder för behandling av fiskars otoliter samt åldersbestämning, utan att kompromissa på resultatens tillförlitlighet. Åldersbestämning görs i allt större utsträckning utgående från tvärsnittsytan på fiskars otoliter (öronstenar), vilken färgas så att årsringarna urskiljs som tydliga mörka ränder på ytan. Informationen som fås från åldersbestämningen används bl.a. i bedömningen av strömmingsbestånden.

Naturresursinstitutet har en materialbank med fjäll- och förbeningsprover som används bl.a. till DNA-analyser och tillväxtjämförelser. Äldre material som samlats in från i tiderna obebyggda vattendrag kan jämföras med nutida material.

Så här tar du fjällprov från fiskar, vilka märkts med fiskmärke:

  • Torka först bort lösa fjäll och slem från fiskens sida.
  • Fjällprovet bör beroende på fiskart tas från det område på fisken som markerats med rött på bilden nedan. Fjällprov skall inte tas från fiskens sidolinje, eftersom fjällen då oftast är oanvändbara för undersökningen.
  • Provet tas genom att lossa 10–20 fjäll i en enhetlig skiva från det indikerade området på fiskens sida med en ren kniv. Lägg fjällprovet i en liten papperspåse, ett papperskuvert eller mellan bakplåtspapper (lägg aldrig provet i en plastpåse!).
  • Returnera fjällprovet från den märkta fisken utan postporto till:

LUKE
Merki
5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Området från vilket fjällprovet bör tas är märkt med rött. Bildens arter i ordningsföljd: Laxfiskar; Sikar; Abborre, Gös; Gädda; Karpfiskar.