Märkning av fisk är en viktig metod inom fiskeriforskningen. Märkningarna ger information om t.ex. fiskars vandringar, tillväxt, dödlighet och utplanteringarnas lönsamhet. Denna kunskap används bl.a. vid planeringen av nya utplanteringar samt fiskeplanering. Naturresursinstitutet hanterar alla returnerade fiskmärken från märkningar som utförts i Finland. Under året 2020 returnerades sammanlagt 1116 fiskmärken.

Fiskmärkningen som forskningsmetod baserar sig helt på returneringen av märkena. För fiskeriforskningen och vården av fiskbestånden är det viktigt att alla upphittade märken returneras och att fiskens fångstuppgifter meddelas så noggrant som möjligt.

 

Så här rapporterar du återfångst av märkt fisk

Då man returnerar ett fiskmärke är det viktigt att meddela åtminstone fångstdag och -plats. Viktiga uppgifter är också fiskens längd och vikt, samt vilket fiskeredskap som använts. Ifall fisken släpps tillbaka igen bör fiskmärket lämnas kvar på fisken. Man kan då t.ex. ta ett foto av märkets ID-nummer eller noggrant anteckna det innan fisken släpps tillbaka. På så sätt kan mera information om samma fisk erhållas.

Till alla i Finland bosatta personer som returnerar ett fiskmärke skickas en ersättning (5 € ) samt ett brev med fiskens utsättningsuppgifter. Till personer bosatta i andra länder som returnerar ett finskt fiskmärke skickas en liten fiskerelaterad ersättning på posten tillsammans med fiskens utsättningsuppgifter, om inte andra överenskommelser finns.

Du kan skicka fiskmärket utan postporto till:

LUKE
Merki
5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Även fjällprov kan skickas per post. Instruktioner för hur fjällprov tas.

Du kan också meddela återfångst av märkt fisk elektroniskt via Returneringsblanketten.

Det räcker att uppgifterna om återfångst av märkt fisk meddelas via den elektroniska returneringsblanketten på nätet – fiskmärket behöver i så fall inte skickas in per post.

Returnera fiskmärke – delta i lotteriet

Naturresursinstitutet ordnar ett lotteri med fiskerelaterade vinster bland de i Finland fast bosatta personer som returnerat fiskmärken år 2021. Lottdragningen sker i början av februari 2022. Alla i Finland fast bosatta personer som under år 2021 per post eller elektroniskt skickar in fiskmärken med tillhörande fångstuppgifter deltar automatiskt i lotteriet. Fisken får vara fångad när som helst. Varje inlämnat märke motsvarar en lott. Vinnarna meddelas personligen.

Försäljning av fiskmärken

Naturresursinstitutet säljer fiskmärken. Till försäljning finns traditionella Carlin-märken, två storlekar av t-ankarmärken samt dart-märken. Även injektionsnålar och märkningspistoler som används vid fiskmärkningar finns till salu. Se prislista (på finska) eller ta kontakt för närmare information: kalamerkit@luke.fi .

Märkningsprislista 2021 (på finska)

Använd märkningsprotokoll när ni utför märkning av fisk:

Märkningsprotokollen skall returneras till Naturresursinstitutets fiskmärkningsbyrå så snart som fiskmärkningen slutförts. Elektroniska eller skannade protokoll returneras till adress kalamerkit@luke.fi . Pappersprotokoll skickas utan postporto till:

LUKE
Merki
5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

 

Läs också