Märkning av fisk är en viktig metod inom fiskeriforskningen. Märkningarna ger information om t.ex. fiskens vandringar, tillväxt, dödlighet och utplanteringarnas lönsamhet. Denna kunskap används bl.a. vid planeringen av nya utplanteringar. Naturresursinstitutet hanterar alla returnerade fiskmärken som märkts i Finland.

Fiskmärkningen som forskningsmetod baserar sig helt på returneringen av märkena. För fiskforskningen och vården av fiskbestånden är det viktigt att alla upphittade märken returneras och att fiskens fångstuppgifter rapporteras så noggrant som möjligt.

 

Så här rapporterar du återfångst av märkt fisk

Skicka fiskmärket utan postporto till:

LUKE

Merki

5005751

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Också fjällprov kan skickas per post.

Obs!  I år har fiskmärkningsbyrån semesterstängt under tiden 1.-31.7 . Returneringsblanketten fungerar även under semestertiden.

Fjällprov

Du kan också meddela återfångst av märkt fisk elektroniskt Returneringsblankett. Då man returnerar märket är det viktig att meddela åtminstone fångstdag och -plats. Viktiga uppgifter är också fiskens längd, vikt och kön samt använt fiskeredskap. Åt upphittaren skickas en belöning (5 € )samt fiskens utsättningsuppgifter.

Det räcker att en återfångst av märkt fisk meddelas i nätet och då behöver man inte skicka märket till Fiskeriforskningen. Märke som anmälts i nätet deltar också i lotteriet.

Delta i lotteriet

Alla som returnerat ett fiskmärke under år 2020 deltar i ett lotteri. Utlottningen sker i februari 2021. I dragningen deltar alla i Finland fast bosatta personer som skickar in fiskmärken med tillhörande fångstuppgifter under år 2020 per post eller elektroniskt. Fisken kan vara fångad när som helst. Varje inlämnat märke motsvarar en lott.

Läs också