Tillväxten på fiskmarknaden i Finland baserar sig huvudsakligen på importfisk. Hälften av fisken var inhemsk ännu i början av 1980-talet: nu är importfiskens andel redan uppe i över 80 procent. Av importfisken kommer cirka 50 procent från Norge.

Laxfiskar täcker över hälften av fiskmarknaden. Laxfiskarna har ersatt i synnerhet strömmingen, som var den viktigaste handelsfisken i början av 1980-talet. Nu är det norsk lax.

Strömming är vår överlägset viktigaste kommersiella fiskart. Av strömmings- och vassbuksfångsten används över hälften till pälsdjursfoder. I insjöarna består hälften av fiskfångsten av siklöja.

Den viktigaste fiskarten inom fiskodling är regnbågslax.

Exporten av fisk är låg

Tidigare exporterade Finland huvudsakligen rom och strömming. Nuförtiden består nästan hälften av exportvärdet av laxfiskar.

Av den fisk som används till förädlade fiskprodukter är drygt hälften inhemsk. Lax och regnbågslax utgör tillsammans över hälften av råvaran för förädlade fiskprodukter, cirka 40 procent utgörs av strömming.

Finländarna äter allt mer fisk

Finländarna tycker om fisk, för efterfrågan på fisk har närapå fördubblats sedan början av 1980-talet. Den odlade fisken och importfisken har under årens lopp ersatt den inhemska naturfisken.

Av inhemska arter konsumeras odlad regnbågslax mest och av utländska arter odlad lax. Den odlade fiskens andel av den totala fiskkonsumtionen uppgår till lite på 40 procent.

Naturresursinstitutet följer upp utvecklingen inom fiskproduktionen, handeln, konsumtionen och fiskmarknaden. Företag, förvaltning och forskare drar nytta av information om marknaden när de utvecklar fiskenäringar.

Bilden i övre kanten: Pro Kala Oy