Trädgården Wendlan puutarha är belägen på Jockis gårds marker, bakom den gamla ladugården. Området har fått sitt namn efter Wendla Gustava von Willebrand.

I Wendlan puutarha odlar Luke gamla växtstammar från Jockis gård. Dessutom har trädgården nationella genetiska växtresurser, såsom liten rosenkvitten, luftlök och surkörsbär.

Evenemanget Låt dig förtrollas av växter samlade många växtintresserade till Wendlan puutarha våren 2013. (Foto: Maria Hyvönen / Luke)

Trädgården har också undersökta och tåliga frukt-, bär- och prydnadsväxter. I presentationerna fästs särskild uppmärksamhet vid betydelsen av de genetiska växtresurserna, dvs. växternas kulturhistoria och artens interna mångfald.

Finland har förbundit sig till att bevara trädgårdsskötselns finska växtgenetiska resurser. Dessa utgörs av sorter och lantsorter som förädlats och odlats i Finland sedan länge och som anpassat sig till våra förhållanden. I Wendlan puutarha kan besökare ta del av detta arbete. I trädgården kan besökare också få en uppfattning om vad den bevarade mångfalden innebär i praktiken. Wendlan puutarha visar också att genetiskt värdefulla växterna kan ha sin  kulturhistoria.

Wendlan puutarha är en nyttig upplevelse för personer som underhåller gamla, värdefulla kulturmiljöer och historiska trädgårdar. Fritt inträde till trädgården.

Adress: Humppilantie 9 A, Jockis.

Bilden uppe på skärmen: Janne Lehtinen

 

Läs också