Punkaharju forskningsskogar är främst belägna i Punkaharju i Nyslott. Forskningen i skogarna fokuserar främst på odling av utländska trädarter, barrträds ursprung, klimatförändringens inverkan på träd och skogsträdens genetiska mångfald.

Forskningsskogarnas kärna är forskningsparken i Laukansaari. Största delen av områdets provverksamhet och friluftsrutter finns där. Trevliga besöksobjekt är Kokonharju naturstig och ett ca sju hektar stort arboretum i anslutning till forskningsparken.

Arboretum och Kokonharju naturstig

Arboretum inrättades på 1930-talet som provyta, där personer som var intresserade av att odla utländska trädarter kunde bekanta sig med trädarternas egenskaper och deras förmåga att klara sig i Finland. I dag har arboretum över 100 trädarter, korsningar mellan arter och flera specialformer av inhemska skogsträd.

Vid Kokonharju naturstig (3 km) växer de största exemplaren av flera trädarter i Finland. Längs stigen finns lärkträd som planterats för 140 år sedan. Trädens medelhöjd är högre än i någon annan skog i Finland. Stigen börjar på den gamla skolans parkeringsplats och är märkt med gula märken.

Intresserade kan också ta del av forskningen i Punkaharju på Openmetsa.fi

Kuva: Erkki Oksanen
Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Forsknings- och trädparkerna är belägna i närheten av Lukes verksamhetsställe

Forsknings- och trädparkerna är belägna i närheten av Lukes verksamhetsställe norr om riksväg 14. Området gränsar sig till Punkaharju naturskyddsområde. Yrkesgrupper inom skogsbranschen kan beställa guidade besök via Lukes verksamhetsställe i Punkaharju. Även Finnish Forest Museum Lusto ordnar guidade rundvandringar i arboretum.

Genom att klicka på länken nedan öppnas en karta som visar hur du hittar till Punkaharju forskningsområde.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke