Metlas massiva trähus är beläget i Joensuu, vid universitetets campus. Trevåningshuset, som blev klart 2004, var det första stora kontorshuset med virkesstomme i Finland.

aula
I Metla-huset avnjuts lunchen vid massiva bukettpelare. Foto: Erkki Oksanen, Luke.

Virke har använts på ett innovativt sätt

Virke valdes som huvudmaterial för Metla-huset enligt målen för en hållbar utveckling. Valet av virke som byggmaterial för stommen och fasaderna minskade energiförbrukningen och användningen av icke-förnyelsebara råvaror avsevärt jämfört med motsvarande konstruktioner i armerad betong. Nästan alla 24 trädarter som växer i Finland har använts i huset. I konstruktionerna är det dominerande virket gran, vars andel av allt använt virke är ca 80 procent. Sammanlagt har ca 2 000 kubikmeter virke använts i huset, vilket motsvarar en skogsareal på 20 hektar.

Sedan huset stod klart har energieffektiviteten och arbetsförhållandena följts upp regelbundet. Enligt erfarenheterna är trähuset en trivsam arbetsplats med fräsch luft.

Kontorsbyggnad som sevärdhet

Det stora trähuset är ett populärt besöksmål och en sevärdhet. Förutom av den moderna träarkitekturen är besökarna också intresserade av forskningen i Metla-huset. Vad forskar Luke i? Vad är skogsbioekonomi? Vilken profil har Lukes forskning i Joensuu?

Metla-husets historia har dokumenterats i boken ”Metla-talo – innovatiivista puurakentamista”. Där beskrivs innovativt byggande i trä och användning av trä som byggmaterial. Boken innehåller också information om forskning i byggande i trä och medarbetarnas erfarenheter av huset.

Allmänheten kan besöka Metla-huset vardagar kl. 8–16.15. Besök under andra tider ska bokas separat, tfn 029 532 3098. Adress Yliopistokatu 6 B, Joensuu

Bilden uppe på skärmen: Jussi Tiainen.