Klemetskogs forskningsskog är belägen i närheten av huvudstadsregionen. Där fokuserar forskningen på utländska trädarter, vårtbjörkens anpassning till klimatförändringar, rottickans spridning, inhemska trädarters fröskörd och frågor relaterade till skogsförädling.

morko_kurkkii_200x200Skogsundervisningsstigen Raitio-rutten

På skogsundervisningsstigen Raitio-rutten (2 km) får besökaren en mångsidig bild av hållbart skogsbruk och skogsnaturen. Den lämpar sig för skolelever och andra skogsintresserade friluftare.

Uppgifter finns som QR-koder på skyltar längs stigen (uppdaterats 2015). Du får uppgifterna till din smarttelefon och hittar svaren i den omkringliggande skogen. Anvisningarna för lärare finns på Finnish Forest Associations sida Teach and learn.

I Klemetskog har forskning bedrivits sedan 1923. Forskningsområdet omfattar ca 1 200 hektar mark. Åren 1949–2012 fanns en fältstation på området.

Köranvisning till Klemetskog

Raitio-rutten är belägen vid Tusby motorväg. Avståndet från Helsingfors är 25 km och från Dickursby 10 km. Kör längs gamla Tusbyvägen och sväng till Korsontie: Raitio-rutten finns genast efter korsningen till vänster.

Bilden uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke