Ferrarian rinne i Jockis är en park som visar upp de finska frukt- och bärväxternas mångfald och odlingshistoria. Besökare kan vandra i trädgården och smaka på bär och frukter.

Genom att äta av svarta vinbär kan man notera hur skalets tjocklek samt bärens sötma, syrlighet och arom varierar med olika växtstammar. Dessutom lär man sig veta vad man själv gillar.

Ferraria2008 eila_salo_luke
Björnbär.( Fofo: Eila Salo / Luke)

Syftet med trädgården är att främja medborgarnas kunskap om bär- och fruktväxternas mångfald samt vikten av att bevara den och av att odla dessa växter. I hemträdgårdar växer en hel del gamla fruktträd och bärbuskar med en lokal kulturhistoria. Kunskap om mångfalden uppmuntrar till att studera växterna i den egna trädgården närmare samt jämföra dem med butikens eller grannens motsvarande sorter.

Ferrarian rinne är ett utmärkt besöksmål för skolor samt personer och grupper som är intresserade av trädgårdarnas bär och frukter. Parken är öppen året runt. Ingen inträdesavgift.

Adress: Vaulammintie 10, 31600 Jockis.

Bilden uppe på skärmen: Eila Salo / Luke 

 

Läs också