Arboretum Yltöinen är ett forskningsområde och en genbank för inhemska och utländska träd och buskar. Där finns löv- och barrträd som klarar sig bra i Finland. Samtidigt skyddas dessa arters genetiska resurser.

Arboretum finns i en skogsmiljö. Där växer över 200 olika träd och buskar. Där finns också ursprungliga, över 350 år gamla skyddade tallar med sköldbark.

Området har varit en testplats för förädling av finsk alpros. Över 3 000 avkomlingar till alpros har planterats på området. Besökare kan följa med alprosens blomning från slutet av maj till midsommar. I arboretum kan man också se de finska alprossorter som förädlats för kommersiella syften.

Kuusialue 13 6 2010 Eeva-Maria Tuhkanen
Foto: Eeva-Maria Tuhkanen / Luke

Arboretum fick officiell status som genbank för växter när det nationella programmet för växtgenetiska resurser etablerades i Finland 2003. Syftet med programmet är att bevara värdefulla jordbruks- och trädgårdsväxters genetiska resurser. De flesta trädgårdsväxterna bevaras som växande fältsamlingar på åkermark, men en del växter kräver mer skuggiga miljöer med avvikande substrat. Arboretum erbjuder en sådan miljö.

Växters värdefulla genresurser bevaras för kommande generationers förädling och användning. Experter, studerade och amatörträdgårdsmästare inom trädgårdsbranschen och gröna sektorn samt övriga intresserade får information om växternas egenskaper och tålighet samt hur man kan utnyttja dem.

Arboretum är också ett res- och rekreationsmål. Läroanstalter använder området i sin undervisning. Arboretum har märkta stigar och informationstavlor. Arboretum håller öppet för allmänheten vardagar 15.5−15.9 kl. 8−15.

Adress: Toivonlinnantie 518, Pikis.

Bilden uppe på skärmen: Sirkka Juhanoja / Luke