Busk- och trädparken Arboretum Apukka är belägen i Rovaniemi ca sju kilometer norr om polcirkeln. Apukka har sedan länge utvecklat växtproduktion för extrema förhållanden i norr.

Arboretum Apukka presenterar odlade prydnadsväxtarter och -sorter samt ursprungliga och naturliga nyttoväxter som är tålig i norra Finland. Dessutom erbjuder parken information om hur växter kan användas som prydnadsväxter och ekologisk landskapsarkitektur, förbrukningsartiklar och naturmedicin.

Foto: Jouni Hyvärinen / Luke

I Arboretum Apukka finns närmare 200 prydnadsväxtarter eller -sorter med vedartad stam. Dessutom finns det många perenner, ängsväxter och vilda örter på området. Apukka fungerar också som genbank och samling av moderväxter när det gäller prydnadsväxter med vedartad stam och odlade naturliga örter. Dessutom finns där ett uppföljningsområde för vintertålighet som utgör en del av Lukes program för genresurser.

Arboretum Apukka har utnyttjats i miljöfostran i skolor, i undervisningen inom trädgårds- och naturproduktsområdet vid läroanstalter inom naturresurser, för utveckling av Green care-tjänster, vid uppföljning av hur nya prydnadsväxtarter klarar sig och vid testning av nya metoder för landskapsarkitektur.

Adress Sodankyläntie 1571, Rovaniemi.

 

Bilden uppe på skärmen: Jouni Hyvärinen / Luke