Nyheter Skog

Bioekonomisamhället behöver förnyelsebara naturresurser och ett uthålligt bruk av dem. Träproduktbranschen bjuder här en hejdlös möjlighet med sina hälsobringande och trygga produkter, enastående hållbara råmaterialier, minimalt kolavtryck och innovativa produkt- och servicelösningar som betjänar framtidens kunder.

Den 17 och 18 april arrangerade Naturresursinstitutet (Luke) i Lahtis ett internationellt beslutar- och forskarsymposium för att värdera de nya möjligheterna och utmaningarna inom träproduktbranschen. På grund av expertinlägg och gemensamma diskussioner formulerade Luke en kommuniké som strävar till att påverka beslutsfattandet i Europa och Finland när det gäller näringsliv och forskningsprogram.

Bioekonomin får träproduktbranchen att växa, vilket gagnar samhället

Bioekonomin bjuder på ett unikt tillfälle för träproduktindustrierna att höja profilen, förnya strategierna och öka affärsverksamheten. Forskings-, utvecklings- och innovationsarbetet har här en viktig roll, inte minst i att förbättra konkurrensförmågan. Den finska riksdagens vicetalesman Mauri Pekkarinen förmedlade statmaktens budskap till symposiet genom att påminna om att Europa behöver en ny ekonomisk företagsamhet och arbertsplatser – där kan vi ta exempel från den amerikanska innovationsverksamheten. Direktör Jaakko Kuusisaari från Tieto Oyj tog fram nyttorna av digitaliseringen som kan tillämpas i större grad hos träproduktindustrierna än vad som man gör nuförtiden.

Träprodukternas värde både från samhällets och industriernas synvinklar kom entydigt fram i experternas presentationer.

– Allt som görs nuförtiden från fossila råvaror kan framställas från trä i framtiden. Här behövs det globala marknads- och kundsyner samt en ny riktning till konsumenter, konstaterade direktör Miikka Pesonen från Stora Enso Oy Ltd.

Träets ekologiskhet, välfärdseffekter och teknisk kapacitet ska utnyttjas

Träet är århundradets mångsidigaste och grönaste råvara för byggande, boende och logistiska lösningar. Träet väcker intresse vid byggande av flervåningshus då inomhusluftens kvalitet eller snabbhet och konvertibilitet av byggandet diskuteras. I den moderna inredningen intresserar en möjlighet att sammanslå materialets estetiska appellering och produkternas högklassiga design. Hos transport- och lagringssystem och fordon kan en träbaserad bioplast ersätta materialier och produkter från den petrokemiska industrin och metallindustrin.

Flera presentationer framförde också träets positiva psykofysiska effekter på välbefinnande , vilka är antagligen större än vad vi känner till.

– Det är dags att lansera en ny nivå för att definiera hållbarhet – personlig hållbarhet som baserar sig på hur människorna upplever sina välstånd, föreslog Henrik Heräjärvi och Susanne Heiska från Luke.

Experterna på en gemensam europeisk affär

Deltagare av symposiet hade en gemensam oro över träproduktbranschens synlighet i det europeiska beslutsfattandet.

– Synligheten av träbraschen som helhet måste förbättras klart i europeiska organ av beslutsfattande och forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram, och träbranschen ska kunna förmedla ett gemensamt besked till beslutsfattare, betonade forskningsdirektör Andreas Kleinschmit från Frankrikes teknologiska institut (FCBA).

Verkställande direktör Johan Elvnert från FTP, den europeiska skogsektorns teknologiplatform, stödde föreställningen och konstaterade att innovationssamfund kunde bjuda på en vision till europeiska beslutsfattare. Enligt Miapetra Kumpula-Natri, medlem hos Europaparlamentet, finns det vilja att befrämja bioekonomin inom den Europeiska Unionen.

– Inom EU vill man befrämja vetenskapsbaserade politiska åtgärder, harmonisera/likrikta lagstiftning och förbättra dess förutsågbarhet för parterna på marknaden. Till exempel byggandet i trä borde definieras att bli en riktig del av bioekonomin, varvid det kunde framställas i författningar på allmänna anskaffningar av statens och kommunernas institutioner.

WoodBiz2016 Kommuniké: Träproduktindustrierna till ett starkt varumärke hos den europeiska bioekonomin – sex huvudteser

  1. Uppmärksamhet till träbranschen hos näringspolitiken och till forsknigs- och innovationsprogram på Europanivå.
  2. Fart på förnyandet av strategiska och operativa modeller inom träbranschen av tillväxtorienterade företag och nätverk inom näringslivet.
  3. Mer stöd från politiska beslutsfattare till dialogen mellan affärslivet och forskningen.
  4. Utbildning för träbranschen ska riktas enligt dagens och framtidens krav
  5. Mångvetenskaplig forskning inom bruket av träprodukter på effekter på hälsa och välbefinnande
  6. Forsknings-, utvecklings- och innovationsaktiviteter för att åstadkomma lösningar av bioekonomin för förnyandet av träbranschen.

Kommunikén med hela dess innehåll ska publiceras på engelska, finska och svenska.